YESU KRISTO (SUDU)

A música abaixo é africana. Foi composta por Wazee Wetu no Quênia-África em um dialeto africano que se chama kikuyu. Podemos resumir o sentido da música da seguinte forma: ela fala da conversão. Convida a família e os jovens a seguirem Jesus, que é a salvação e a vida. Ele dissipa todo mal. Com ele nada falta. Sua palavra nos ensina. Ele nos dá uma nova vida.
Yesu Kristo

Artist: Wazee Wetu
Song: Sudu
Year: 2010 - Kenya

eeh Yesu Kristo akuita akuokoe
uwachane na dhambi akuokoe
eeh uwachane na dhambi akuokoe
ni wega... sudu!

eeh baba na mama Bwana Yesu awaita
awaokoe mwachane na shetani
ata nyinyi vijana mtaokoka
eeh awaokoe mwachane na shetani
ni wega... sudu!

eeh hata waganga Bwana Yesu awaita
awaokoe mwachane na uganga
alikufa kwa sababu ya dhambi zenyu
eeh alikufa kwa sababu ya dhambi zenyu
ni wega... sudu!

eeh wacheni tutii sheria za Mungu Baba
kwa sababu hizo ndizo zatuongoza
tusizivunje sheria za Mungu Baba
eeh kwa sababu hizo ndizo zatuongoza
ni wega... sudu!

eeh wanati mabarbie Bwana Yesu awaita
awaokoe mwachane na ubarbie
eeh awaokoe mwachane na ubarbie
ni wega... sudu!

eeh Bwana Yesu ndiye mchungaji wangu
sitapungukiwa na kitu hata kamwe
hunilaza katika majani mabichi
eeh hunilaza katika majani mabichi
ni wega... sudu!

eeh Yesu Kristo akuita akuokoe
uwachane na dhambi akuokoe
eeh uwachane na dhambi akuokoe
ni wega... sudu!

Postagens mais visitadas deste blog

Mosteiro de São Bento (Garanhuns-PE)

Memorial do Padre Ibiapina (Santuário de Santa Fé - Solânea-PB)

Casamento Comunitário